Scroll Top

Vrnimo prosti tok našim rekam!

V Slovenskem društvu za zaščito voda želimo s prevodom animacije VRNIMO PROSTI TOK NAŠIM REKAM, ki smo jo premierno predstavili na Vodnih dnevih 2018 v Portorožu, opozoriti na nujnost ohranjanja prehodnosti rek v slovenskem prostoru.

V Slovenskem društvu za zaščito voda želimo s prevodom animacije VRNIMO PROSTI TOK NAŠIM REKAM, ki smo jo premierno predstavili na Vodnih dnevih 2018 v Portorožu, opozoriti na nujnost ohranjanja prehodnosti rek v slovenskem prostoru. Regulacijski posegi z umeščanjem rečnih pregrad namreč negativno vplivajo tako na migracijo številnih vrst rib, njihov razvoj, prehranjevanje in razmnoževanje, kot tudi na naravni prenos rečnih sedimentov ob povečanih pretokih.

V Sloveniji imamo na rekah več kot 1.300 različnih pragov in pregrad, ki slabšajo kakovost vode, kar se odraža z upočasnjevanjem vodnega toka ter pospeševanjem segrevanja in izparevanja vode ob hkratnem zmanjševanju vsebnosti kisika v vodi. Reka se torej ne rodi v slabem stanju, taka postane zaradi naših posegov. S spreminjanjem vodnega prostora ter vplivom na druge vodne organizme v vodotokih pregrade tako povzročajo številne hidromorfološke spremembe v rečnem sistemu.

Z animacijo, ki na razumljiv način opozarja na neustrezne načine upravljanja z vodami in spodbuja uporabo alternativnih rešitev, k tehtnemu razmisleku in spremembi ustaljenih praks nagovarjamo zlasti strokovnjake in odločevalce iz vrst vladnih služb, z njo pa želimo ozaveščati tudi širšo javnost in jo opozoriti na nabor ekološko, okoljsko in ekonomsko sprejemljivih  ukrepov ter možnih pristopov v praksi upravljanja z vodami, ki nam jih sicer že tisočletja nakazuje narava sama.

Prevod animacije, ki so ga izvedli strokovnjaki Zavoda Revivo in podjetja Tempos, smo v SDZV omogočili s pomočjo zlatih podpornikov našega društva.

 

Oglejte si animacijo Vrnimo prosti tok našim rekam!

 

Sočasno pozivamo vse, ki želite sodelovati pri ohranjanju slovenskih vodotokov, da se z uporabo aplikacije BarrierTracker vključite v program za ljubiteljske znanstvenike vseevropskega projekta AMBER. Aplikacija BARIER TRACKER (Označevalec pregrad) na pametnem telefonu vsakomur v Evropi omogoča, da pomaga varovati naše reke. S to aplikacijo lahko na zemljevidu označite pregrade, kot so jezovi, pragovi, zapornice in prepusti, ki ogrožajo selitev rib in negativno vplivajo na ribištvo ter premike drugih organizmov, tudi sesalcev, nevretenčarjev in rastlin. Aplikacija je bila oblikovana kot del AMBER projekta, financiranega v okviru programa Horizont 2020 Evropske unije. AMBER je kratica za »Adaptive Management of Barriers in European Rivers« (Prilagodljivo upravljanje pregrad v evropskih rekah). Namen aplikacije je pridobiti čim več podatkov o prehodnosti vodotokov po vsej Evropi s pomočjo njenih prebivalcev – ljubiteljskih znanstvenikov. Cilj zbiranja podatkov je oblikovanje Atlasa pregrad Evrope, v katerem bodo zbrani in vsem dostopni podatki o vseh pregradah v Evropi. Na podlagi teh podatkov bodo raziskovalci projekta AMBER razvili sistem odločanja, ki bo omogočil upravljanje s pregradami tako v ekonomsko korist kot ekološko dobrobit, vključno z načrtovanjem, lajšanjem prehajanja in odstranjevanjem pregrad.

Sorodni prispevki