Scroll Top

Nobelova nagrada za vodo

Nobelova nagrada za vodo ne obstaja, ker Alfred Nobel v svoji oporoki te nagrade ni opredelil, tako kot je ni opredelil tudi na nekaterih drugih področjih, ki bi bila danes zelo aktualna in bi potrebovala širšo medijsko promocijo, ki spremlja po njem imenovane nagrade. Ne glede na to pa vendarle obstaja nagrada, poimenovana kot Nobelova nagrada za vodo, ki predstavlja najprestižnejšo nagrado na področju obravnave vod v svetovnem merilu. To je Stockholmska nagrada za vodo (ang. Stockholm Water Prize), ki jo od leta 1991 dalje vsako leto podeljuje Stockholmski mednarodni inštitut za vode (ang. SIWI – Stockholm International Water Institute). Inštitut nagrado podeljuje v sodelovanju s Kraljevo švedsko akademijo znanosti, ki je zadolžena tudi za podeljevanje Nobelovih nagrad. Nagrado podelijo vsako leto v avgustu v okviru Svetovnega tedna vode (ang. WWW – World Water Week). Ceremonija podelitve je sestavljena iz dveh delov. Prvi del predstavlja seminar, ki v obliki predavanja ali pogovora predstavi nagrajenca, drugi del pa predstavlja slovesno podelitev s svečanim banketom, ki je organiziran na enak način, kot to velja za podelitev Nobelovih nagrad. Na seminarju je osebno prisoten tudi švedski kralj Carl XVI. Gustav Švedski, ki nato še isti večer izbrancu svečano podeli nagrado. Poleg odmevnosti nagrade in velike promocije nagrajenca ta dodatno prejme še posebno stekleno skulpturo in denarno nagrado v višini 1 milijona švedskih kron, ki jih donira švedska industrija.

Stockholmska nagrada za vodo pa ni edina tovrstna nagrada za vodo na svetu. Še večji nagradni sklad imata dve drugi nagradi. Prvo v Singapurju osebno podeljuje prvi singapurski predsednik Lee Kuan Yew, dobitnik nagrade pa mora prejeta sredstva uporabiti le za projekt, povezan z vodo. Drugo nagrado za vodo z zelo visokim denarnim skladom podeljuje dubajski šejk Mohamed bin Raskid Al Maktoum. Poleg omenjenih bomo zasledili še nekatere druge nagrade, posvečene vodi. Te podeljujejo močnejše multinacionalke ali gospodarska združenja, tu pa so še nagrade, ki jih podeljujejo strokovna in znanstvena društva. Tako Evropsko združenje ved o Zemlji (ang. EGU – European Geoscience Union) podeljuje Daltonovo in Darcyevo nagrado na področju hidroloških znanosti. Med takšne sodi tudi nagrada William Dunbar na področju čiščenja odpadnih vod in odstranjevanja odpadkov, ki jo podeljuje Evropsko združenje za vode (ang. EWA – European Water Asociation). To prestižno nagrado je leta 2017 prejel prof. dr. Milenko Roš, ustanovni član Slovenskega društva za zaščito voda (novica).

Stockholmska nagrada za vodo je nastala iz Stockholmskega vodnega festivala, ki je bil namenjen temu, da je švedska prestolnica ozaveščala prebivalstvo o pomenu čiste vode in hkrati proslavila dosežke na področju čiščenja voda. Kmalu nato se je ideja prelevila v to, da so na področju voda skušali vzpostaviti Nobelovi nagradi podobno priznanje.

 

Slika 1. Sandra Postel (na sredi) in John Cherry (na desni) med pogovorom v okviru seminarja, posvečenega podelitvi Stockholmske nagrade za vodo (foto Mihael Brenčič).

V minulih treh desetletjih so nagrado prejeli posamezniki, ki so pomembno prispevali k razumevanju in zaščiti vode ter vodnih virov, bodisi kot znanstveniki ali strokovnjaki, bodisi kot družbeno aktivni posamezniki. Nagrada  je bila nekajkrat podeljena tudi organizacijam, ki so pomembno prispevale k globalnemu reševanju problemov, povezanih z vodo.

 

Slika 2. Wilfired Brutsaert (desno) med pogovorom v okviru seminarja, posvečenega podelitvi Stockholmske nagrade za vodo (foto Mihael Brenčič).

Nagrado za leto 2022 je prejel ameriško belgijski hidrolog Wilfried Brutsaert, ki je hidrologijo zaznamoval z raziskavami evaporacije in njene vloge v vodni bilanci. Pomembni so tudi njegovi dosežki na področju razumevanja podzemnih in površinskih vod. Ker v letih 2020 in 2021 nagrada zaradi pandemije Covida 19 ni bila svečano podeljena, so jo letos uradno izročili tudi za nazaj. Nagrado za leto 2020 je dobil hidrogeolog John Cherry iz Kanade. Za leto 2021 je nagrado dobila Sandra Postel, avtorica zelo pomembnih in odmevnih knjig o vodi. Med njena najbolj znana dela sodita knjigi »Steber peska« (ang. Pilar of the sand) in »Poslednja oaza« (ang. Last oasis).

Zaradi pomena svojih dosežkov si vsi nagrajenci zaslužijo temeljito predstavitev.

Prof. dr. Mihael Brenčič

 

Preberite še prispevek avtorja z naslovom Svetovni teden vode 2022 v Stockholmu

Sorodni prispevki