Scroll Top

Strokovna združenja na obisku pri ministru Vizjaku

Izjava strokovnih združenj ob obisku pri ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku

Predstavniki strokovnih združenj in društev, ki delujemo na področju voda, smo bili v petek, 23. aprila, povabljeni na sestanek k ministru za okolje in prostor na temo sprememb Zakona o vodah.

Na povabilo MOP smo se odzvali in ob tej priložnosti mag. Vizjaku sporočili, da se ne strinjamo z načinom sprejemanja zadnje novele zakona, ki ni omogočal izmenjave mnenj in možnosti pojasnjevanja razlogov za spremembe še v času priprave.

Poleg tega smo ministra seznanili, da se naše stališče do predlaganih sprememb Zakona o vodah ni spremenilo. Zakon o vodah je eden od temeljev okoljevarstvene zakonodaje in strokovna javna razprava mora doprinesti k njegovemu izboljšanju v korist državljanov, stroke in vodnega okolja.

Naš obisk na MOP ni imel posvetovalnega značaja in ga ni mogoče interpretirati kot nadomestilo za doslej zamujene demokratične oblike sodelovanja s strokovnjaki. Mag. Vizjaka smo povabili na posvet o vodnih in priobalnih zemljiščih, ki ga društva in združenja organiziramo 6. maja 2021, kar je minister tudi sprejel.

 

Podpisniki:

Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek

Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik prof. dr. Mihael Brenčič

Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik

Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

Naslovna fotografija Ko Ko Win na Unsplash

Sorodni prispevki