Scroll Top

Znani vzroki onesnaženja potoka Reka v Cerkljah na Gorenjskem

V Slovenskem društvu za zaščito voda smo na osnovi poizvedovanj pridobili informacije, zakaj je konec avgusta 2017 prišlo do onesnaženja potoka Reka pri Spodnjem Brniku dolvodno v dolžini 1 km. Onesnaženje potoka in posledično pogin rib je povzročil nedovoljen izpust industrijske odpadne vode v meteorni kanal.

V Slovenskem društvu za zaščito voda smo na osnovi poizvedovanj pridobili informacije, zakaj je konec avgusta 2017 prišlo do onesnaženja potoka Reka pri Spodnjem Brniku dolvodno v dolžini 1 km. Onesnaženje potoka in posledično pogin rib je povzročil nedovoljen izpust industrijske odpadne vode v meteorni kanal.

Odvedena odpadna voda, ki je nastala pri predelavi zelenjave, je vsebovala  povišane koncentracije organskih snovi in dušika, kar je povzročilo, da se je organska snov v potoku pričela razgrajevati, vsebnost kisika v potoku pa je padla pod koncentracijo, primerno za preživetje ribjega življa. Situacijo je poslabšal še nizek vodostaj in visoke temperature vode. V postopke preverjanja vira onesnaženja so se po odvzemu vzorcev vode iz potoka vključile tudi inšpekcijske službe, ki so z dogodkom seznanile lastnika komunalne infrastrukture, Občino Cerklje na Gorenjskem. Po podatkih, s katerimi razpolagamo v društvu, je vloga za priključitev povzročitelja na fekalno kanalizacijo, ki jo na tem območju upravlja Komunala Kranj, še vedno v teku, priklop pa bo po pridobitvi soglasja matične občine mogoč v roku 14 dni. Po pridobljenih informacijah je povzročitelj uporabljal vodo iz lastne vrtine, uporabo pa je razširil še na poslovno dejavnost in jo namesto v fekalni odvajal neposredno v meteorni kanal.

V Slovenskem društvu za zaščito voda opozarjamo, da vsako odvajanje odpadne vode brez prečiščenja prinaša dolgoročne negativne posledice in je za naravo škodljivo, zato je odgovornost vsakega posameznika, da z ustreznim ravnanjem  ohrani naše vode čiste.

Voda je življenje. Zaščitimo jo.

Dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda

Sorodni prispevki