Scroll Top

Zaščita področja okoli jezera Taupo, Nova Zelandija

Zaščita največjega novozelandskega jezera Taupo je za tamkajšnje okoliške kraje in turizem izrednega pomena. Zato so za manjše kraje ob jezeru zgradili čistilne naprave, največjo, za mesto Taupo, pa v bližini mesta ob reki Waikato. Manjše čistilne naprave prečistijo odpadno vodo do stopnje, da lahko s prečiščeno vodo zalivajo okolico, medtem ko čistilna naprava Turangi s kapaciteto 10.300 PE opravlja kompletno čiščenje, prečiščena voda pa teče v jezero. Blato iz vseh čistilnih naprav okoli jezera se odvaža na čistilno napravo Taupo, kjer ga v celoti obdelajo.

Čistilna naprava Taupo s kapaciteto 38.750 PE prečisti odpadno vodo do stopnje, ki je primerna za zalivanje pašnikov. Prečiščeno vodo najprej zbirajo v lagunah, od tu jo občasno prečrpajo v bazen na farmi in zatem uporabljajo za zalivanje pašnikov na dveh bližnjih farmah. Seno prodajajo bližnjim kmetom, ki se ukvarjajo z živinorejo, izkupiček pa porabijo za vzdrževanje in vodenje čistilne naprave Taupo. Z izkupičkom od sena pokrijejo okoli 51 % vseh stroškov.

 

Več o zaščiti področja okoli jezera Taupo v Novi Zelandiji.

Sorodni prispevki