Scroll Top

V SDZV NAPOVEDUJEMO IZDAJO STROKOVNE KNJIGE Z NASLOVOM »MATEMATIKA ZA UPRAVLJAVCE ČISTILNIH NAPRAV«

Izdajatelj: Slovensko društvo za zaščito voda

Avtor: prof. dr. Milenko Roš

Predvideno leto izdaje: 2019

Nekaj besed o avtorju: Prof. dr. Milenko Roš je bil zaposlen na Kemijskem inštitutu, kjer je bil vodja laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo voda. Kot predavatelj je deloval na različnih slovenskih in tujih fakultetah. Je avtor ali soavtor številnih znanstvenih člankov, objavljenih v strokovnih revijah doma in v tujini, knjig o čiščenju odpadne vode ter avtor ali soavtor več patentov. Področja njegovega znanstveno raziskovalnega dela so predvsem čiščenje odpadnih vod, obdelava blata iz bioloških čistilnih naprav in meroslovje v kemiji.

Avtor o knjigi: V svojem dolgoletnem delu na področju čiščenja voda sem ugotovil, da imajo nekateri težave pri reševanju sorazmerno preprostih nalog. Zato sem se odločil, da napišem knjigo za vse, ki se kakor koli ukvarjajo z odpadnimi vodami in njihovem čiščenju. Obdelal sem osnovne principe in pojme, ki pridejo v poštev pri poznavanju in čiščenju odpadnih vod in ob vsakem poglavju dodal primere nalog, ki so podane po stopnjah, na preprost in razumljiv način. Upošteval sem mednarodni sistem enot (SI sistem), dodal pa sem tudi pretvorbe v druge enote, za primer, če bi kdo uporabljal ameriško ali britansko literaturo in njihove enote. Dodal sem tudi možnosti, ki jih omogoča Google pri preračunavanju različnih enot in računanju, ki je mnogokrat potrebno pri preprostejših računskih operacij.

Mnenje o knjigi: Strokovna knjiga Matematika za upravljavce čistilnih naprav je logično in težko pričakovano nadaljevanje že izdanih knjig prof. dr. Milenka Roša v slovenskem jeziku, ki jih je izdal sam ali skupaj z ostalimi strokovnjaki, kot so Biološko čiščenje odpadnih vod, Gospodarjenje z odpadnimi vodami, Čiščenje odpadnih voda, Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod, Izrazi na področju voda. Knjiga bo bralcu na razumljiv in poučen način na praktičnih primerih prikazala način osnovnih in naprednih izračunov, ki so nujno potrebni za dnevno spremljanje ali bolj kompleksno vrednotenje delovanja čistilne naprave. Poleg tega bomo imeli na enem mestu definiran način označevanja merjenih in računanih parametrov, kar mora postati abeceda predavateljem, slušateljem, projektantom in upravljavcem čistilnih naprav. S knjigo Matematika za upravljavce čistilnih naprav bomo bolje razumeli kompleksne procese čiščenja odpadne vode in prispevali k izboljšanju delovanja čistilnih naprav ter k večji zaščiti naših voda.

dr. Marjetka Levstek, predsednica SDZV

Oglejte si pdf cenik oglasnega prostora.

Sorodni prispevki