Scroll Top

V Brežicah odprli obnovljen vodni stolp

V Brežicah so 29. oktobra 2022 odprli obnovljen vodni stolp, vidni simbol tega zanimivega posavskega mesta, ki je nekoč služil za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, zdaj pa je uvrščen med tukajšnje spomenike tehniške in kulturne dediščine. Poleg gradu je vodni stolp najbolj značilna veduta Brežic in je kot tak upodobljen tudi na uradnem znaku Občine Brežice. Z njim je povezana tudi legenda, saj ga krasi osem v lesu oblikovanih src, s katerimi naj bi avstro-ogrski uradnik ljubljeni Brežičanki izkazal svojo naklonjenost.

Slika 1: Pogled na Vodovodni stolp iz zraka (https://www.posavskiobzornik.si/novice/otvoritev-prenovljenega-vodovodnega-stolpa-se-je-zapisala-v-zgodovino-brezic-98363 )

Vodovodni stolp je bil zgrajen leta 1914 za potrebe mestnega vodovoda. Z višino 46 metrov je poleg kranjskega edini primer vodnega stolpa iz tega časa na Slovenskem ter hkrati zgovorna priča o zanimivem načinu reševanja preskrbe z vodo na ravninskih območjih. Zgrajen je bil za potrebe stabilne dobave vode meščanom iz tri kilometre oddaljenega zajetja v Brezini. Ker je za svoje delovanje potreboval električni motor, so za njegov pogon zgradili tudi elektrarno z dvema dizelskima motorjema- generatorjema, za potrebe delovanja elektrarne in vodovoda pa je bilo ustanovljeno komunalno podjetje Elektrarna in vodovod mesta Brežice. Svojo funkcijo je vodni stolp opravljal vse do leta 1983, mestne elektrarne pa do leta 1938.

Stolp je valjaste oblike z osemkotnim prostorom za rezervoar na vrhu, ki ga pokriva piramidasta streha. Sam rezervoar je visok in širok 6 metrov, valjasta posoda iz armiranega betona pa ima kapaciteto 160 kubičnih metrov vode. Ključni del vodovodnega omrežja Brežic je bil v funkciji do leta 1972, ko so za celotno območje pri Čatežu zgradili vodohran, vodni stolp pa je ostal rezervni objekt do leta 1983.

Slika 2: Stiplovškova slika vodnega stolpa (https://www.slovenskenovice.si/nedeljske-novice/breziski-vodovodni-stolp-med-slavnimi/ )

Slika 3: Vodni stolp med gradnjo leta 1914 (https://www.slovenskenovice.si/nedeljske-novice/breziski-vodovodni-stolp-med-slavnimi/)

Slika 4: Vodovodna oprema v preteklosti (https://www.eposavje.com/ostale-novice/obiskali-smo-obnovljen-vodovodni-stolp-v-brezicah )

Projektna dokumentacija je v arhivih le deloma ohranjena, zato je o gradnji malo podatkov, znan ni niti datum odprtja. Projektant vodnega stolpa je bil Jan Vladimír Hráský, češki arhitekt, stavbenik, inženir, hidrolog in balneolog (1857-1939). Hráský je med letoma 1884 in 1897 delal v Ljubljani kot deželni stavbni inženir. Leta 1892 so po njegovih in Hrubyjevih načrtih v novorenesančnem slogu v Ljubljani zgradili Deželno gledališče, sedanjo Ljubljansko operno hišo. Med letoma 1893 in 1894 so po njegovih načrtih izdelali železni most čez Savo v Radečah, leta 1898 pa je izdelal še načrte za gradnjo Vodovodnega stolpa v Kranju (gradnja 1909–1911).

Vodni stolp je bil poseben dosežek za Brežice, saj takšnega stolpa za oskrbo s pitno vodo niso imela niti večja mesta. V začetku 20. stoletja sta bila gospodarstvo in skrb za infrastrukturo v Brežicah večinoma v nemških rokah. Proti pričakovanjem tedanji časniki, ne nemški ne slovenski, niso poročali o gradnji vodovodnega stolpa v Brežicah, ki so ga gradili brežiški zidarji in drugi obrtniški mojstri, prav tako niti z besedo nista omenjeni dokončanje in otvoritev stolpa. Razloge, da o gradnji slovenski časniki niso poročali, bi lahko v določeni meri pripisali začetkom prve svetovne vojne, pa tudi dejstvu, da je brežiški vodovodni stolp gradila vzhodnonemška Südmarka, društvo za podpiranje nemštva pri nas.

Brežiški vodovodni stolp za nekaj metrov presega povprečno višino vodovodnih stolpov v svetu, ki znaša 40 metrov. Naveden je celo na seznamu 43 slavnih vodovodnih stolpov na svetu, ki še stojijo v Sloveniji, Kanadi, na Hrvaškem, v Angliji, Združenih državah Amerike, Indoneziji in na Slovaškem.

Slika 5: Vodovodni_stolp – obnova (https://www.brezice.si/sl/novice/2021022213175588/breziski-vodovodni-stolp-bo-dobil-novo-podobo-in-vsebino )

Obnova je obsegala statično sanacijo stolpa ter prilagoditev novemu namenu in obiskovalcem. Notranjemu stopnišču od pritličja do razgledne točke nad vodohranom so dodali dvigalo, preuredili so klet, pritličje in šest nadstropij oziroma skupaj osem etaž. Vse do četrte etaže so odstranili stare in zgradili nove z notranjim samonosnim dvigalom, ki iz kleti obiskovalce vozi do razglednih točk na ravni balkonov v petem nadstropju in vodohrana v šestem.

V pritličju je zdaj informacijska točka za oglede, po nadstropjih so nameščena obeležja z zgodovinskimi in drugimi podatki s temami: Vodnjaki in izvirki, Prvi, ki smo ga v daljavi zagledali, Skrbni za vodo, Perice Marija in Lojzka ter mnoge druge, Vodni stolp – hrib v mestu, Gradnja brežiškega vodovodnega stolpa. Prenovljena je tudi streha, pri čemer so ohranili strešna okna. V kleti oziroma v zunanjem paviljonu, ki bo nared do konca letošnjega leta, bodo uredili sprejemni center in informacijski pult. V pritličju in zgornji etaži bo mogoče natočiti vodo, kar bo tudi sicer rdeča nit obiska vodnega stolpa, so pojasnili na brežiški občini. Skupna vrednost obnove Vodovodnega stolpa je znašala 2,7 milijona evrov.

Obnovljen vodni stolp je svetel zgled za ohranjanje tehnične kulture, želimo si lahko še več posnemalcev.

 

dr. Uroš Krajnc

 

Slika 6: brežiški vodni stolp po obnovi (https://www.brezice.si/sl/novice/2021022213175588/breziski-vodovodni-stolp-bo-dobil-novo-podobo-in-vsebino )

 

Slika 7: Nove stopnice v vodovodnem stolpu (https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/v-brezicah-prenovili-vodovodni-stolp-najprepoznavnejsi-mestni-simbol/645600 )

Sorodni prispevki