Scroll Top

Mihaelu Jožefu Tomanu tretji mandat v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO

V Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO je bil že tretjič zapored izvoljen prof. dr. Mihael Jožef Toman, podpredsednik SDZV.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Klemen Razinger

”Nadejamo se, da bomo izvoljeni predstavniki različnih področij v Svetu ministra za okolje in prostor v tem mandatu uspešnejši, kot smo bili doslej, saj bi morale naše pobude tudi pomembno prispevati k odločitvam različnih sektorjev. V dosedanjem delu so za dva sektorja potekale razprave, sodelovali smo tudi pri pripravah različnih aktov, kar pa je po moji oceni odločno premalo. Namen tega posvetovalnega telesa ni le seznanjati se in komentirati stanja, temveč vplivati tudi na odločitve. Že samo na področju voda je problematika izjemno kompleksna in široka ter zahteva povezovanje različnih strok in tudi sodelovanje civilne družbe, za kar si v Slovenskem društvu za zaščito voda prizadevamo že tri desetletja. To posvetovalno telo nam torej nudi novo priložnost, ki jo želimo s svojim angažmajem v novem mandatu tudi izkoristiti.”

Prof. dr. Mihael J. Toman, podpredsednik SDZV 

 

postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO je prispelo 32 upravičenih prijav nevladnih organizacij za sodelovanje in 29 popolnih kandidatur. Javna predstavitev kandidatov je potekala 8. 8. 2022. Ker med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, so za devet od desetih področij izvedli volitve. Na volitvah so najvišje število glasov prejeli: Aljoša Petek (pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora), Senka Šifkovič (podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora), prof. dr. Mihael Jožef Toman (področje voda), Tomaž Gorenc (področje varstva okolja), Damjan Vinko (področje biotske raznovrstnosti), mag. Tina Mikuš (področje zavarovanih območij), Maja Simoneti (področje urejanja prostora), Kaja Lipnik Vehovar (področje graditev), Jaka Kranjc (področje krožnega gospodarstva) in Barbara Kvac (področje podnebne spremembe).

 

Sklep o imenovanju (CNVOS) (pdf datoteka)

Svet za sodelovanje z NVO je nastal v letu 2018 na pobudo tedanjega ministra Jureta Lebna, ki se je ob nastopu svojega mandata zavezal, da bo nevladnice in nevladnike ob sprejemanju zakonskih in drugih ukrepov obravnaval kot partnerje. V začetku decembra 2018 je tako v okviru MOP nastalo novo posvetovalno teloSvet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO.

Minister je že takoj po prevzemu svoje ministrske funkcije k sodelovanju povabil Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki naj kot krovna organizacija s področja okolja in prostora med svojimi organizacijami izbere 10 predstavnikov za njegov posvetovalni svet. Slovensko društvo za zaščito voda je za predstavnika NVO za področje varstva okolja predlagalo svojega kandidata, podpredsednika SDZV, prof.dr. Mihaela Jožefa Tomana.

Več podrobnejših informacij o prvih postopkih izbora v letu 2018 je na voljo na https://sdzv-drustvo.si/novice/na-mop-so-ustanovili-svet-za-sodelovanje-z-nevladnimi-organizacijami/

Sorodni prispevki