Scroll Top

VODNA DIREKTIVA EU SE NE BO SPREMENILA, potrjuje Evropska komisija

23. junija 2020 je bil prelomni dan za evropske reke, jezera in mokrišča, saj je Evropska komisija naznanila, da se določbe Okvirne Vodne direktive EU ne bodo spremenile. Po poročanju spletnega portala Politico je Virginijus Sinkevičius, evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo, potrdil usmeritev k izboljšanju stanja vodnih teles v EU in doseganju okoljskih ciljev brez spreminjanja direktive.

Sporočilo Evropske komisije je jasno: Okvirna vodna direktiva je pomemben okoljski pravni akt EU, ki bo tudi za naslednje upravljavsko obdobje ostal nespremenjen.

Več informacij je na voljo na: https://eeb.org/eu-water-law-will-not-be-changed-confirms-european-commission/

SDZV je članica EWA, Evropskega združenja za vodo (European Water Association).

www.EWA-online.eu

Naslovna fotografija: Milenko Roš

Sorodni prispevki