Scroll Top

Znanstveni članek o reki Kokri v reviji Limnologica

Prof. dr. Mihael J. Toman pri limnološki raziskavi vodilni med evropskimi raziskovalci  

Limnologija je veda, ki se ukvarja z raziskavami celinskih voda ter v njih živečih združb organizmov, upoštevajoč razvoj, vplive in spremembe v njihovem življenjskem okolju. Tako strokovnjaki v vodnih telesih raziskujejo v njih živeči rastlinski in živalski svet, njihovo življenjsko aktivnost in soodvisnost ter medsebojne odnose in vplive iz okolja. Za potrebe raziskav, ki vključujejo tudi znanja o kakovosti, kroženju in lastnostih površinskih in podzemnih voda v naravi, tako v vodnih telesih raziskovalci opravljajo različne fizikalne in kemijske meritve, kot so na primer koncentracija kisika in ogljikovega dioksida, preverjanje prosojnosti vode, razporeditve temperature in vsebnosti biogenih prvin.

Z limnologijo, ki je v marsičem sorodna hidrobiologiji, se v Evropi ukvarja kar nekaj strokovnjakov, med njimi tudi naš podpredsednik, prof. dr. Mihael J. Toman, redni profesor za Ekologijo in varstvo celinskih voda na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pravkar je v ugledni reviji Limnologica izšel znanstveni članek o slovenski reki Kokri z njenimi pritoki in v njej živečih rečnih združbah, ki je potekala dolgi dve desetletji. Pri mednarodni limnološki raziskavi je sodelovalo 10 vrhunskih evropskih limnologov, uglednih raziskovalcev iz Danske, Norveške in Slovenije. V njej so preverjali vplive nadmorske višine in združbe organizmov – makroinvertebratov, da bi prispevali k boljšemu poznavanju bazične ekologije celinskih voda. Koordinacijo je prevzel profesor na Univerzi v Kopenhagnu prof. dr. Dean Jacobsen, pri projektu pa je imel vodilno vlogo prav prof. dr. Mihael J. Toman, naš priznani ekolog in biolog ter prodekan na Biotehniški fakulteti.

Znanstveni članek Macroinvertebrate communities along the main stem and tributaries of a pre-Alpine river: composition responds to altitude, richness does not  (Združbe makroinvertebratov predalpske reke z njenimi pritoki; razporeditev prilagojena nadmorski višini, njihovo izobilje ne) je objavljen v reviji Limnologica št. 84 (2020).

Avtorji: Dean Jacobsen, Peter Wiberg-Larsen, Klaus P. Brodersen, Søren Birkholm Hansen, Claus Lindegaard, Peter C. Dall, Jørn Kirkegaard, Jens Skriver (vsi iz Danske), Nikolai Friberg (Norveška), Mihael Toman (Slovenija).

fotografija: Dejan Hudoletnjak

Kokra izvira pod mejnim grebenom v Karavankah, pri Preddvoru vstopi v ravnino Ljubljanske kotline in se Savi kot levi pritok pridruži v Kranju.
Njen večji levi pritok je Jezernica, desni večji pritoki pa so Reka, Koritarica, Lobnica, Čemšeniški potok, Bistrica in Rupovščica.

 

Sorodni prispevki