Scroll Top

Projekt AMIIGA za celostno upravljanje kakovosti podzemne vode na funkcionalnih mestnih območjih

Projekt AMIIGA za celostno upravljanje kakovosti podzemne vode na funkcionalnih mestnih območjih

Med strateške dokumente, ki so podlaga za operativne programe naslednje finančne perspektive za obdobje 2021 – 2027, sodijo tudi celoviti ukrepi za sanacijo onesnaženih območij podzemne vode, ki je vir pitne vode za več kot 95 % prebivalcev Slovenije. Računsko sodišče RS je že v marcu 2019 pripravilo poročilo in pozvalo MOP k ukrepanju, a teh vsebin ministrstvo še vedno ni uvrstilo med prioritete.

V Upravnem odboru Slovenskega društva za zaščito voda smo zato na MOP dne 23. 12. 2019 naslovili predloge, s katerimi želimo prispevati k bolj učinkovitemu in celostnemu upravljanju kakovosti podzemne vode na funkcionalnih mestnih območjih. Podlage, ki smo jih upoštevali, temeljijo na ugotovitvah projekta AMIIGA, financiranega iz finančnega mehanizma Interreg Srednja Evropa 2016 – 2020, ki se je zaključil konec oktobra 2019. Projekt AMIIGA vključuje predloge načrta ukrepov za dolgoročno obvladovanje onesnaženj podzemne vode na Ljubljanskem polju in Barju, ki predstavlja osnovo tudi za druga degradirana območja podzemne vode v Sloveniji in širše.

Predlogi našega društva se nanašajo na spremembo zakonodaje, ki bo omogočala definicijo in vzpostavitev evidence v preteklosti degradiranih območij podzemne vode, ter vzpostavitve prioritetne liste degradiranih območij podzemne vode, za katere se bodo pripravljali načrti obvladovanja onesnaženj podzemne vode. Pripravo teh načrtov na lokalni ravni bi morali umestiti v Načrt upravljanja voda za obdobje 2021-2027, prav tako izvedbo ukrepov za njihovo sanacijo/remediacijo, vključno z monitoringom uspešnosti in učinkovitosti ukrepov, ter za to določiti odgovorne nosilce in finančne vire.

Na odziv iz MOP-a in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v SDZV še vedno čakamo.

Prilogi:

Dopis SDZV na MOP z dne 18.12.2019.docx

Dopis.pdf

Naslovna fotografija: Photo by Amadej Tauses on Unsplash

Sorodni prispevki