Scroll Top

Javni posvet o ponovni uporabi vode – priložnosti in izzivi

 

V okviru mednarodnega projekta AQUARES (Interreg Europe) je 26. novembra 2019 v Trebnjem potekal javni posvet z naslovom PONOVNA RABA VODE – PRILOŽNOSTI IN IZZIVI. Na posvetu je aktivno sodeloval tudi prof. dr. Milenko Roš, predstavnik Slovenskega društva za zaščito voda. Prikazal je možnosti uporabe prečiščene odpadne vode in predstavil 6 primerov, kjer že skrbijo za ponovno rabo vode in vračanje prečiščene vode v proces (papirna, lesnopredelovalna in kemijska industrija, kmetijstvo, urbana naselja). Najskrajnejši primer ponovne uporabe prečiščene vode so uvedli v Singapurju, kjer zaradi pomanjkanja vode predelujejo odpadno vodo v izredno čisto vodo, ki jo potem uporabljajo v industriji in gospodinjstvih. Ena od pivovarn je začela leta 2018 variti pivo iz prečiščene odpadne vode. Ob ustreznem čiščenju je prečiščeno odpadno vodo možno uporabljati za različne namene, na primer pri ohranjanju narave (mokrišča, umetna jezera ipd.), v urbanih naseljih (za namakanje parkov, igrišč, zelenih pasov, za izdelavo umetnega snega ipd.), v industriji (procesna voda, hladilna voda, spiranje reaktorjev …), kmetijstvu (namakanje kmetijskih površin, napajanje živine …), za bogatenje podtalnice itd. Če bi želeli pri nas ponovno uporabiti prečiščeno vodo na omenjenih področjih, bi bilo treba korenito spremeniti tako evropsko kot tudi našo zakonodajo.

program posveta (pdf)

 

    

Sorodni prispevki